Apps for Kids

Grammatikduellen

Denna underhållande och pedagogiska iOS matchningsapp hjälper dig att träna på svensk grammatik och stavning på ett roligt sätt.

This entertaining and educational matching game app helps you practice your Swedish grammar and spelling in a fun way.

This entertaining and educational matching game app helps you practice your Swedish grammar and spelling in a fun way. Whether you need to brush up on parts of speech, conjugation or declination, tenses and types of sentences – no matter what you need, the various grammatical areas can be combined with each other and practiced. With one click, the appropriate themes are chosen, easy as pie, and you can start right away. Matching pairs must be found, either by purely assigning terms to the proper categories (rolig = adjektiv| jag leker = presens) or as a concentration-enhancing matching game.

THE GRAMMAR CHALLENGE HELPS YOU PRACTICE YOUR KNOWLEDGE IN A FUN WAY
Both the number of card pairs and the number of players are, of course, variable. Depending on your wishes, the cards can be read aloud, and the length of time in which the cards are revealed is adjustable. The difficulty level of the app increases with the number of card pairs and the chosen area of grammar. It is aimed at all students who are not yet entirely comfortable in their use of grammatical terms or who want to practice for their next grammar lesson in a fun way. You can also work on improving your spelling.

STRONG MOTIVATION TO LEARN GRAMMAR
On your own in a race against time or against a challenging opponent – who will use the fewest number of moves to find the matching pairs? Who will collect the most stars and end up the winner in this grammatical duel?
The beautiful visual presentation of the playing cards, the acoustic sounds of success, the pleasing voice that reads aloud, the game variations, the pedagogically sophisticated content and the strict limitations of only relevant content make this app a truly worthwhile learning aid.
The Grammar Challenge makes learning grammar fun!

PEDAGOGICAL BENEFITS OF THE APP:
• Self-explanatory
• Concentrates on the content without distractions
• Motivates with a reward system
• Practice mode
• Boosts concentration skills
• Selectable levels of difficulty
• Selectable number of card pairs
• Selectable read-aloud function
• Selectable areas of grammar
• “Assignable” game variations
• Beautiful, relevant graphics
• No in-app purchases
• No online connection necessary
• Learning psychology tested and approved

TECHNICAL AND PEDAGOGICAL KNOW-HOW COME TOGETHER IN THE GRAMMAR CHALLENGE
The idea for this app with regard to its content was created by licensed pedagogue Uta Reimann-Höhn (www.lernfoerderung.de), who has published numerous books as an expert on education and upbringing, and who has been the editor-in-chief of “Lernen und fördern mit Spaß!” (“Learn and Grow with Fun!”) since 2006. The idea was implemented by Jan Essig (www.janessig.com), a designer who has made a name for himself with his high-quality educational apps “Adventure Playground” and “Preschoolers ABC Playground” and has won numerous awards. The English voice recordings and translation were provided by Tom Harris (www.mrtomharris.com). The English grammar was advised on by Roger Griffin and Kate Griffin (www.kategriffin.info), who is a freelance copy writer and editor.

Denna underhållande och pedagogiska matchningsapp hjälper dig att träna på svensk grammatik och stavning på ett roligt sätt. Oavsett om du behöver träna upp delar av tal, konjugationer, deklinationer, verbformer eller typer av meningar så kan de olika grammtiska områdena kombineras med varandra. Med ett klick väljs passande tema, lätt som en plätt, och du börjar direkt. Matcha par måste vara roligt, aningen genom att passa ihop termer med rätt kategori (rolig = adjektiv| jag leker = presens) eller som en koncentrationsövning i matchande av par.

GRAMMATIKDUELLEN HJÄLPER DIG ÖVA PÅ ETT ROLIGT SÄTT
Både antal kortpar och antal spelare går givetvis att variera. Om du så vill kan korten läsas ut högt, och tiden korten visas är anpassningsbar. Svårighetsgraden på appen ökar med antal kortpar och valt grammatiskt område. Den riktar sig till alla elever som inte är helt bekväma med hur man använder grammatiska termer eller som vill öva inför nästa grammatiklektion på ett kul sätt. Du kan även förbättra din stavning.

STARK MOTIVATION TILL ATT LÄRA SIG GRAMMATIK
På egen hand i kamp mot tiden, eller mot en utmanande motståndare – vem använder färst antal steg för att hitta ett matchande par? Vem samlar ihop flerst stjärnor och vinner grammatikduellen?
Den fina visuella visningen av korten, ljuden av medgång, den behagliga rösten som läser högt, spelvariationerna, det pedagogiska innehållet och den strikta begränsningen till att endast ha relevant innehåll gör den här appen till en verklig inlärningshjälp.
Grammatikduellen gör det roligt att lära sig grammatik!

PEDAGOGISKA FÖRDELAR MED APPEN:
• Självförklarande
• Fokuserar på innehållet utan distraktioner
• Motiverar med belöningssystem
• Övningsläge
• Stimulerar koncentrationsförmåga
• Möjligt att välja svårighetsgrad
• Möjligt att välja antal kortpar
• Möjligt att få uppläsning
• Möjligt att välja grammatiskt område
• Möjligt att variera spelet
• Fin, relevant grafik
• Inga in-app-köp
• Inge uppkoppling nödvändig
• Inlärningspsykoligiskt testad och godkänd

TEKNISK OCH PEDAGOGISK KUNSKAP KOMMER TILLSAMMANS I GRAMMATIKDUELLEN
The idea for this app with regard to its content was created by licensed pedagogue Uta Reimann-Höhn (www.lernfoerderung.de), who has published numerous books as an expert on education and upbringing, and who has been the editor-in-chief of “Lernen und fördern mit Spaß!” (“Learn and Grow with Fun!”) since 2006. The idea was implemented by Jan Essig (www.janessig.com), a designer who has made a name for himself with his high-quality educational apps “Adventure Playground” and “Preschoolers ABC Playground” and has won numerous awards.

Awards

Cookie Consent mit Real Cookie Banner