Start_full_S4_Abenteuer

Fantasy Edition

Adventure Playground – 8 Fun & Educational Medieval Games for Boys and Girls

Your kids love knights, dragons, princesses, unicorns – and YOU would love it if your little hero or heroine could learn and practice critical skills while exploring worlds of enchantment.

Adventure Playground provides your child with 7 different games to play that become progressively more difficult the longer they continue.

The games focus on matching and pattern recognition – skills that are vital for all of us to develop. An ability to recognize patterns is not only crucial for music and mathematics, it’s essential for learning routines as well as understanding the people and world around us.

In addition to teaching and practicing pattern recognition, the other benefits of playing these games are:

• developing matching, sorting and memory skills
• working on both fine and gross motor
• practicing visual scanning and discernment
• learning colours and shapes
• and most importantly, having fun!

The 8 different worlds in Adventure Playground are:

• Suspension Bridge: Tilt the iDevice or use your finger to help your chosen hero cross the wooden bridge to safety.
• Mayan Temple: Rotate the stone disc to crack the ancient code.
• Shapes Box: Drag and drop tiles onto the correct spot in the box.
• Wanted!: Can you find the character that matches the one shown?
• Trumps Cave: If your child can stop giggling long enough, they copy the order in which dragons pass gas.
• Gemstones: After spending all day mining precious gems, the dwarves could use some help sorting them.
• Snowball Fight: A little action game. Make sure you hit the knights and not the animals.

I developed this app, together with my children, and incorporating feedback from parents and educators. And here’s what the experts have to say:

“This is so cool, Daddy!” – my son, 4 years old
“Woooaaahh, beautiful!” – my daughter, 6 years old

• PERFECT 5/5 stars review in all categories by appmall.com
• „Special Mention“ Winner at the BIG INDIE PITCH

As a parent myself I firmly believe you should not have to worry about children playing apps independently. If you choose, you can set a timer which will limit how long your kids play, and because I take privacy and online safety very seriously my apps include:

• no links to websites outside the app
• no ads
• no data collection or tracking
• no social media sharing
• no in-app purchases

Abenteuer Spielplatz – 8 abenteuerliche Spiele für Jungs und Mädchen

Abenteuerspielplatz: Sieben interaktive Kinder Lernspiele zur Förderung von Merkfähigkeit, Konzentration und Wahrnehmung in der Vorschule

Tapfere Prinzessinnen, handzahme Drachen, edle Ritter – in einer fantastischen Abenteuerwelt tummeln sich charmante Figuren, die Kinder begeistern und Wissen spielerisch vermitteln. Der interaktive Spielplatz fördert die visuelle Wahrnehmung, trainiert die Merkfähigkeit und erweitert die Konzentrationsspanne von Vorschülern. Natürlich verzaubert er auch durch handgezeichnete Bilder und stimmungsvolle Musik. Dabei macht die Kinder Lernspiel-App Gebrauch von den technischen Möglichkeiten des iPads. Ob Bewegungssensor oder Touch-Steuerung – die Bedienung ist intuitiv und perfekt auf das Tablet zugeschnitten.

Lernapp für Vorschulkinder: spielen, entdecken, lernen

Der Abenteuerspielplatz bietet Unterhaltung für Jungen und Mädchen bis fünf Jahre. Die Kinderapp wartet mit sieben unterschiedlichen Spielen auf, die nicht nur Spaß machen, sondern auch pädagogisch wertvoll sind. Auf der Hängebrücke gilt es, einen von vier Helden durch das Neigen des iPads oder die Verwendung des Fingers sicher über eine Schlucht zu bugsieren. Im Maya-Tempel ist analytisches Geschick gefordert, um durch das Drehen einer Steinscheibe knifflige Reihen zu vervollständigen. Im Setzkasten gilt es, Formen, Farben, Bilder, Muster, Zahlen und Buchstaben zu ordnen. Doch das ist noch längst nicht alles. Der Spieler kann unter anderem pupsende Drachen beobachten oder mit Zwergen Edelsteine sortieren. In den insgesamt sieben Kinder Lernspielen wird:

• die Feinmotorik trainiert,
• der Gleichgewichtssinn geschult,
• die visuelle Wahrnehmung verbessert,
• das Geschick beim Lösen von Problemen gefördert,
• die Vergleichs-, Sortier- und Merkfähigkeit verfeinert
• und das Erlernen von Farben, Formen, Mustern, Zahlen und Buchstaben erleichtert.

Jede Aufgabe wird kindgerecht erklärt. Nach den ersten Erfolgen steigt der Schwierigkeitsgrad kontinuierlich an und motiviert zum Weitermachen. Durch die mittelalterliche Spielwelt, die liebenswürdigen Figuren und abwechslungsreichen Herausforderungen lernen Kinder spielerisch und ganz nebenbei.

Jan Essigs Abenteuerspielplatz – sieben hochwertige Kinder Lernspiele

Die hochgelobte App für Kindergartenkinder wurde unter anderem mit dem prestigeträchtigen Mom’s Choice-Award ausgezeichnet, verfügt über eine englische, niederländische, französische, schwedische und deutsche Sprachausgabe und eignet sich für Jungen und Mädchen.

Weitere Vorteile:
• keine Push-Benachrichtigungen
• keine Internetverbindung nach dem Download notwendig
• Wahrung der Privatsphäre (es werden keine Informationen oder Standorte gespeichert)
• Geschützter Elternbereich mit externen Links zu Jan Essigs Website und anderen Apps

Avonturen Speelplaats – 8 leerzame fantasygames voor jongens en meisjes in de leeftijd van 4-7 jaar

Uw kinderen houden van ridders, draken, prinsessen, eenhoorns – en u zou het geweldig vinden als uw kleine held(in) kon leren en belangrijke vaardigheden kon oefenen tijdens het ontdekken van betoverende werelden.

Avonturen Speelplaats biedt uw kind 7 verschillende spellen die gaandeweg moeilijker worden.

De spelletjes concentreren zich op het groeperen en het herkennen van patronen. Dit zijn belangrijke vaardigheden om je te kunnen ontwikkelen. De vaardigheid om patronen te kunnen herkennen is niet alleen een voorwaarde voor de ontwikkeling van muziek en wiskunde, het is ook essentieel voor het aanleren van routines en het begrijpen van de mensen en de wereld om ons heen.

Naast het leren en oefenen van het herkennen van patronen zijn er ook andere voordelen van het spelen van deze spelletjes:

• ontwikkelen van het groeperen, sorteren en het geheugen
• werken aan zowel de fijne als de grove motoriek
• oefenen van visuele discriminatie en het onderscheidingsvermogen
• leer de kleuren en vormen
• en het allerbelangrijkste: plezier hebben!

De 8 verschillende werelden in Avonturen Speelplaats zijn:

• Hangbrug: Kantel je tablet of gebruik je vinger om je gekozen held veilig aan de overkant van de houten brug te krijgen.
• Maya Tempel: Draai de stenen schijf om de oeroude code op te lossen.
• Vormendoos: Sleep de blokken naar de juiste plek in de doos.
• Gezocht: Kan jij hetzelfde plaatje vinden?
• Scheetjesgrot: Als jouw kind lang genoeg kan stoppen met giechelen, kan het de volgorde waarin de draken scheten laten nadoen.
• Edelstenen: Na een hele dag graven naar de edelstenen in de mijn kunnen de dwergen wel wat hulp gebruiken bij het sorteren.
• Sneeuwbalgevecht: een actie spelletje . Zorg dat je de ridders raakt en niet de dieren

Ik heb deze app ontwikkeld in samenwerking met mijn kinderen en heb daarbij de terugkoppeling van ouders en onderwijzers toegepast.
Dit is wat de experts zeggen:

“Dit is zo gaaf, papa!” – mijn zoon, 4 jaar oud
“Woooaaahh, mooi!” – mijn dochter, 6 jaar oud

Als ouder zijnde ben ik ervan overtuigd dat je geen zorgen zou moeten maken wanneer kinderen zelfstandig met een app spelen. Je kan ervoor kiezen om een tijdsklok in te stellen om de speeltijd van je kind te bepalen.

Omdat ik privacy en online veiligheid erg serieus neem bevatten mijn apps:

• geen links naar websites buiten de app
• geen advertenties
• geen mogelijkheid om data te verzamelen of te traceren
• geen links naar sociale media
• geen in-app aankopen

Voor uitgebreide informatie van ons privacy beleid, ga naar http://bit.ly/spielzeug_privacy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
WEET WAT ER IN ZIT
Als een “MOMs with Apps” lid, volg ik de
„Know what’s inside“ best practices for kids’ apps
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ik stel ook uw terugkoppeling op prijs dus mail me alstublieft uw commentaar of vragen naar spielplatz@janessig.com

Trailer: http://youtu.be/eCJYwAPIkfU

Aire de jeux – Terre d’aventures. 8 jeux pour les enfants avec les chevaliers, les dragons, les princes, les princesses et les licornes.

Si vos enfants aiment les chevaliers, les dragons, les princes, les princesses et les licornes, et que vous aimez les applications qui stimulent leur intelligence et leur logique, alors vous allez adorer cette application.

„Terre d’aventure pour les enfants“ offre à vos enfants 8 jeux malins et progressifs, conçus pour soutenir leur attention et motiver leur concentration, tout en favorisant leurs apprentissages dans le plaisir.

Les jeux favorisent des compétences importantes comme la logique et la capacité à reconnaître, compléter et reproduire des suites logiques. Il est en effet très important de savoir reconnaître et comprendre les suites logiques, que ce soit pour réussir en musique et en mathématiques, ou bien tout simplement pour apprendre à apprendre du monde qui nous entoure.

Les jeux de „Terre d’aventure pour les enfants“ développent également des compétences telles que :
– savoir organiser et trier
– améliorer sa mémoire
– travailler sa motricité globale et sa motricité fine
– développer son sens de l’observation et sa discrimination visuelle
– apprendre les couleurs et les formes
Sans oublier de s’amuser, toujours !

Les 7 univers de „Terre d’aventure pour les enfants“ sont les suivants :
– le pont de liane : utiliser son doigt ou penche sa tablette pour aider son personnage à traverser le pont sans tomber
– le temple Maya : trouver le code en complétant la suite logique avec le bon motif
– la boîte de paires – apparier correctement les symboles, les couleurs ou les formes, afin de compléter la boîte
– l’avis de recherche : trouver le personnage qui correspond au dessin ou au symbole demandé
– la caverne des prouts : reproduire la séquence des dragons prouteurs (dès qu’on a fini de te tordre de rire)
– les pierres précieuses : trier les pierres par couleur
– Bataille de boule de neige: un petit jeu d’action. Faites attention à ne viser que les chevaliers et non les animaux

Note du développeur
Cette application est le fruit d’un développement en famille, avec mes enfants. J’ai bien entendu pris en compte les remarques des parents et des enseignants avec lesquels j’ai pu la tester. Mais laissons le dernier mot aux experts :
« C’est génial, papa ! » – mon fils, 4 ans.
« Oh ! que c’est beau ! » – ma fille, 6 ans.

Je suis parent moi aussi, et je pense qu’il est important que les parents se soucient des jeux de leurs enfants, notamment sur les tablettes. Il y a un timer dans cette application, que vous pouvez activer pour limiter, si vous le souhaitez, le temps de jeu de vos enfants. Et comme les questions de vie privée et de sécurité en ligne sont très importantes pour moi, cette application :
– ne contient pas de liens internet
– ne contient pas de publicité
– n’enregistre aucune donnée utilisateur
– ne propose aucun partage sur les réseaux sociaux
– n’offre aucun achat intégré

La politique de confidentialité est consultable à l’adresse suivante : [http://bit.ly/spielzeug\_privacy]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KNOW WHAT’S INSIDE
En temps que membres de Parents With Apps, nous suivons les bonnes pratiques du label « Know What’s Inside »

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

J’aurai également plaisir à lire vos commentaires, questions, critiques ou propositions d’amélioration. Vous pouvez m’écrire à l’adresse suivante :[spielplatz@janessig.com]

Trailer : [http://youtu.be/eCJYwAPIkfU]

Äventyret Lekplatsen – 8 pedagogiska fantasispel för barn i åldrarna 4-7 år

Dina barn älskar riddare, dragar, prinsessor och enhörningar – och du skulle älska om din lilla hjälte/hjältinna kunde lära sig och träna på viktiga förmågor medans hen utforskade förtrollade världar.

Äventyrets lekplats ger ditt barn 8 olika spel som blir svårare och svårare ju längre de fortsätter.

Spelen fokuserar på att matcha och känna igen mönster – förmågor som är viktiga för oss alla att utveckla. En förmåga att känna igen mönster är inte bara viktigt för músik och matematik , det är vktigt för att lära oss rutiner och även att förstå människor och världen omkring oss.

Utöver att lära ut och träna på mönsterigenkänning så får man dessa fördelar genom att spela spelen.

Utveckla förmågan att matcha, sortera och minnas
jobba grov- och finmotoriskt
träna på visuell skanning och göra omdöme
lära sig färger och former
och viktigast, ha kul!

De 7 olika världarna i äventyrets lekplatsen är:

• Hängbro: Luta enheten eller använd ditt finger för att hjälpa din valda hjälte att gå över träbron i säkerhet på andra sidan.
• Mayatempel: rotera stendelarna för att knäcka den antika koden
• Låda: Drag och släpp brickor på rätt plats i boxen.
• Önskelistan: Kan du hitta den figur som matchar den som visas?
• Pruttgrottan: Om ditt barn kan sluta skratta, så ska de härma ordningen som drakarna fiser i.
• Juveler: Efter en hel dag i gruvan letande efter dyrbara ädelstenar, skulle dvärgarna behöva lite hjälp att sortera dem.
• Snöbollskrig: Ett litet actionspel. Se till att pricka riddarna, men inga djur.

Jag har utvecklat denna app, tillsammans med mina barn och har förbättrat efter återkoppling från föräldrar och pedagoger. Här är vad experterna säger:

„Hihi – det är grymt, pappa!“ – kille, 4 år
„Wow, häftigt!“ – tjej, 5 år

Och du behöver inte oroa dig över att dina barn spelar min app på egen hand, eftersom jag tar deras sekretess och nätsäkerhet på största allvar. Mina appar innehåller:

• inga annonser
• ingen insamling av information eller spårning
• ingen delning på social media
• inga köp inifrån appen

För detaljerad information gällande vår sekretesspolicy, besök: http://bit.ly/spielzeug_privacy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KNOW WHAT’S INSIDE
As a MOMs with Apps member, we follow the
„Know what’s inside“ best practices for kids’ apps
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jag värdesätter även era synpunkter, så skicka gärna dina kommentarer eller frågor via e-post till:
spielplatz@janessig.com

Trailer: http://youtu.be/eCJYwAPIkfU

Divider

Cover_512

ALL_Store_Logos_Apple

2 LANGUAGES AVAILABLE
DEUTSCH: Abenteuer Spielplatz
ENGLISH: Adventure Playground
FRANÇAIS: Aire de jeux – Terre d’aventures
SVENSKA: Äventyret Lekplatsen
NEDERLANDS: Avonturen Speelplaats
REQUIREMENTS
iOS 8.0 or later

OPTIMIZED FOR
iPad 2
iPad 3
iPad 4
iPad Air
iPad mini

Adventure_Screen_en_2

Adventure_Screen_en_1
Adventure_Screen_en_3
Adventure_Screen_en_4
Adventure_Screen_en_5
Adventure_Screen_en_1
MCA_Logo_Gold-1
Big Indie Pitch Jan Essig Adventure Playground

Special Mention Winner

The judging panel gave a special mention to a game called Adventure Playground. We saw a bunch of kids games at this BIP, but they don’t always attract a lot of votes. So we gave a honourable nod to our favourite of the bunch.

This German-made game comes from one man – Jan Essig – who wanted to make a fantasy app for his children. He came up with a collection of cute mini-games for kids of 4-7 years old with an adorable fantasy style.

ctr_editorschoice-2014

Six solid matching and sorting activities are set in a playful medieval setting, featuring period music and knights, dragons, royal crowns, a princess, and unicorns.

★★★★★ Beste Kinderspiele-App
by DiGriz77 from Germany – Version 1.0.2 – 21.10.2014
Also das ist mit Abstand die beste Kinderspiele-App. Ich bin begeistert!

1) coole und spannende Grafiken und tolle Sounds
2) pädagogisch sinnvolle und altersgerechte Spiele … Endlich mal abwechslungsreich und unterhaltsam umgesetzt
3) gutes Handling und perfekte Sensibilität, z.B.
beim Balance-Spiel
4) geschützter Elternbereich, um spezielle Einstellungen vorzunehmen
5) auch als Eltern spielt man es gerne … Mein Lieblingsspiel ist das mit den Drachen in der Höhle 😉

Weiter so!

★★★★★ Klasse!
by WiiPoo from Germany – Version 1.0.2 – 16.10.2014
Wunderbare Spielesammlung, dank der einstellbaren Schwierigkeitsgrade für beide Kinder (drei und fünf) interessant, herausfordernd, lustig und lehrreich. Wir haben auch schon die ABC-Apps des selben Entwicklers, daher war der Kauf für uns selbstverständlich.

★★★★★ bitte mehr solch schöner Apps!
by NicolettaNasenbär from Germany – Version 1.0.2 – 12.10.2014
Eine graphisch hochwertig gemachte und inhaltlich liebevoll ansprechende App, die auch jüngere Nutzer gut unterhält und ihnen ein Dauerlächeln ins Gesicht zaubert.
Gefällt mir sehr!!!

★★★★★ Begeistert Jung und Alt!
by Memekoenig from Switzerland – Version 1.0.2 – 11.10.2014
Absolut kindergerecht gemacht. Guter Rhythmus der Lernfortschritte, gutes Design, gute Musik, nicht zu einfach und nicht zu schwierig – Ausnahme: Spielelement «Steuerung“ für jüngere Kinder. Man spürt den erfahrenen Papa hinter diesem absolut empfehlenswerten Spiel!

★★★★★ Richtig tolle App für Kinder
by Luppixu from Germany – Version 1.0.2 – 10.10.2014
Diese App beinhaltet alles, was Kindern Spaß macht – und die Eltern freuen sich, weil die Kinder nebenher (beim Spielen) noch was lernen. Vielen Dank für diese tolle App! Im Übrigen sind die anderen Apps des Herstellers genauso empfehlenswert!

★★★★★ Klasse!
by Look Mommy from Germany – Version 1.0.2 – 10.10.2014
Eine fantastische App! Meine Kinder sind begeistert!

★★★★★ Wow!!
by MrMotti78 from Germany – Version 1.0.2 – 09.10.2014
Das Ding ist super!! Danke für diese App!

★★★★★ Great Fun!
by ILoveMathApps from Australia – Version 1.0.2 – 09.10.2014
This is great. There are so many great games in this to keep the kids happy. Lots of variation in them too and each game is configurable to suit your kid.

I especially love the balancing game and the smelly cave. Laughed myself silly on that one.

PERFECT 5/5 Stars Review in all categories by appymall.com:
Adventure Playground, created by Jan Essig is a fun app for children aged three to four years. It is available in English and German. The activities target memory skills as well as matching, ordering and sorting. There are activities that include colour and shape matching. Fine motor skills are required throughout the app; one activity has the potential to use gross motor skills also.

The app contains six activities of increasing difficulty, so they are suited to the capabilities of your child as their skill base improves. One important aspect of this app is the ability to set a timer so that your toddler is not spending too much time on your device.

I recommend Adventure Playground for pre-school aged children because they can develop skills whilst they are enjoying playing games.

appymall

itopnews.de: Vorbildlich – unser Testsiegel: Bitte laden!
Die iPad-App ist für Kinder von 4 bis 7 Jahren gemacht. Mit dabei sind sechs verschiedene Minigames, mit denen der Nachwuchs sowohl Spaß haben kann, als auch unterschiedliche Fähigkeiten trainiert. Die Aufgaben: über Brücken balancieren, Muster vervollständigen, Formen richtig zusammenführen und mehr. In-App-Käufe sind selbstständlich keine mit dabei, denn diese haben in einer Kinder-App nichts zu suchen. Auch eine Internetverbindung wird nicht benötigt, keiner sammelt Daten. Vorbildlich – unser Testsiegel: Bitte laden!

Empfehlung von bestekinderapps.de:
Abenteuer Spielplatz – Ritterlich-märchenhafte App für Kinder mit sinnvollen Spielen. Mit dem Aben­teuer Spiel­platz setzt Jan Essig die mehr­fach aus­ge­zeich­nete Spiel­platz Kin­der App Reihe mit einer neuen Samm­lung an sinn­vol­len Spie­len für Kin­der fort. Die App wird zunächst exklu­siv im Apple App Store für das iPad ange­bo­ten.