_Header_Bild_JanEssig_All_2016

Aktuelle Meldungen

news_und_updates_orange

+++ MEGA SALE +++ Each App $0.99 Only +++

All iOS Apps are reduced to $0.99 for a limited time only! 1.) The fabulous Animal Playground PriceDrop: 4.99 -> 0.99 2.) Preschoolers ABC Playground PriceDrop: 4.99 -> 0.99 3.) Logic Playground PriceDrop: 3.99 -> 0.99 4.) Adventure Playground PriceDrop:

news_und_updates_orange

NEW APP: ABC StarterKit English – Read letters & learn how to write

ABC StarterKit: Interactive educational games to get to know the alphabet and exercises to learn the first writing skills. “Phonetic pronunciation” or “pronunciation with vowels”, upper case and lower case letters to trace.

news_und_updates_orange

NEW APP: ABC StarterKit Svenska: Lära läsa & skriva bokstäver

ABC nybörjarkit: Ett interaktivt pedagogiskt spel för att lära sig alfabetet och övningar för att träna skrivning. Fonetiskt utal eller uttal med vokaler, stora eller små bokstäver att spåra.